Viemärin padotusventtiilille pitää olla esteetön pääsy ja padotusventtiilin pitää olla toimintakunnossa

Väestönsuojan ylipainemittarin manometriöljy on haihtunut ja pitää täyttää ennen tiiveyskoetta

VÄESTÖNSUOJAN TARKASTUS

Väestönsuojaan pitää lakisääteisesti suorittaa tiiveyskoe 10 vuoden välein ja tästä pitää pystyä luovuttamaan dokumentaatio paloviranomaiselle pyydettäessä.

Väestönsuojan tiiveyskokeen suorittamiseksi pitää suojaan yleensä suorittaa kaksi erillistä käynti: 1. vaiheessa suoritetaan väestönsuojan tiiveyskokeen edellytysten selvittäminen, ja 2. vaiheessa varsinainen tiiveyskoe.

1. vaiheessa väestönsuojasta tarkastetaan:

  • Mihin kaikkiin häkkikomeroihin pitää päästä, jotta tarvittavat ilmanvaihtokanavat saadaan suljettua

  • Tarvitseeko suojan oven tiivisteet uusia tai oven edestä purkaa esimerkiksi rauhan ajan käyttöön tarkoitettuja lattia- tai seinärakenteita

  • Jos suojassa on vesipiste, missä viemärin padotusventtiili sijaitsee ja padotusventiilin toimintakunto

  • Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteiston toimintakunto

  • Väestönsuojan ylipainemittari toimintakunto

Näiden 1. vaiheen tiiveyskokeen edellytysten tarkastamisen huomioiden perusteella voidaan suorittaa varsinainen 2. vaiheen tiiveyskoe väestönsuojaan.

Tarjouspyynnöt

Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteiston toimintakunto pitää varmistaa ennen tiiveyskoetta

Väestönsuojan oviaukon edustan rauhanajan lattiaelementti sekä kotelointi suojan oven edestä pitää purkaa ennen tiiveyskokeen suorittamista

© 2020 Firevex Oy